تماس با ما

تلفن تماس:

37838563-8   و    37838857

آدرس: قم – بلوار نیایش – کوی 6 – پلاک 49

تلفن داخلی همکاران:

اداری و مالی: داخلی 15 و 16

امور کانون ها: داخلی 21 و 22

روابط عمومی: داخلی 35 و 36

معاونت آموزش: داخلی 30 و 31

معاونت فرهنگی: داخلی 25 و 26

واحد خواهران: داخلی 41 و 42

خبرگزاری شبستان: داخلی 45

فکس: داخلی 18 و 46